Amasya İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI-YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI KAPSAMINDA DESTEKLENMEK ÜZERE KURUMUMUZ İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN YEG DERNEKLERİNE YAPILACAK AVANS ÖDEMESİ


 

Kurumumuz ile imzaladıkları LEADER sözleşmesi kapsamında, daha önce avans talep eden ancak gerekli teminat mektubunu sunamayan yerel eylem grubu derneklerine yönelik olarak derneklerin faaliyetlerine başlayabilmeleri için kolaylık sağlanabilmesi amacı ile kurumumuz tarafından çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda daha önce kurumumuzla LEADER sözleşmesi imzalayan ancak avans talebi için teminat mektubu sunamayan yerel eylem grubu derneklerinden, teminat mektubunu sunamadığını beyan eden ve gelecekte temin edecekleri demirbaşlara ihtiyati haciz uygulanmasını kabul eden yararlanıcılarımıza, sözleşmelerinde belirtilen oranı aşmamak üzere avans ödemesi yapılabilecektir. Teminat mektubu sunamayan ve avans talep etmek isteyen derneklerimizin bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde, ekte yer alan E5 Avans Talep Formunu doldurarak,  TKDK İl Koordinatörlüklerimize müracaat etmeleri hususu ilanen yerel eylem grubu derneklerine duyurulur.  

Avans talebi için istenen belgeler;

  1. E5 Avans Ödeme Talebi (Ekteki yeni E5 formatı sunulmalıdır.)   
  2. Avans Talebini Teslim edecek kişiye ait (İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri ve Vekâletname/Dernek Yönetim Kurulu Yetki Kararının onaylı kopyası)
  3. E5 Avans Talep Formunu indirmek için tıklayınız.