Amasya İl Koordinatörlüğü

IPARD II 3. Çağrı Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Yatırımcılara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Tüm Hızıyla Sürüyor.


IPARD II 3. çağrı kapsamında sözleşme imzalayan faydalanıcılara yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediliyor. 

101 "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü çerçevesinde projesi onaylanmış faydalanıcılarımıza uygulama döneminde izleyecekleri yol ve usul hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediliyor.Faydalanıcıların,proje uygulama sürecinde TKDK ile eşgüdümlü çalışmaları gerektiğinin vurgulandığı toplantıda,ödeme talep paketlerinin hatasız olması yönünde bilgiler verildi.